Skip to main content

Burgumerdaam tijdelijk afgesloten maar we blijven bereikbaar

Belangrijk bericht!

Beste passant / leden WSV

12 juli is de Burgumerdaam van 15:00 - 20:00 uur afgesloten voor verkeer.

Vertrekken (campers) kan tot uiterlijk 14:00 uur.


Liebe passanten

Am 12 juli is der Burgumerdaam von 15:00 bis 20:00 uhr für den verkehr gesperrt.

Sie können bis spätestens 14:00 uhr abreisen.

Grüße, havenmeister WSV

Agenda ledenvergadering op donderdag 18 april 2024

Agenda ledenvergadering op donderdag 18 april 2024
Plaats :           Glinstra State te Burgum
Aanvang: 19:30 uur.

Agenda

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Verslag van de algemene ledenvergadering op 28 maart 2023 (Tijdens de vergadering ter tafel en vanaf zaterdag 13 april tijdens openingsuren in te zien op het havenkantoor, dagelijks van 09:00- 10:30 en 15:00 - 18:30.
  Tekstueel
  Naar aanleiding van……
 5. Jaarverslag secretaris (zie punt 4)
 6. Bespreking en vaststellen jaarrekening 2023 (zie punt 4)
 7. Bestuurszaken.
  De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest om het bestuur zowel kwanti- als kwalitatief op sterkte te krijgen. In deze vergadering kunnen we twee nieuwe bestuursleden voordragen en benoemen. Er zijn nog gesprekken gaande met anderen. Omdat we het zorgvuldig willen doen; waar is behoefte aan, welke functies zijn vacant, hoe kan men iets bijdragen en - niet onbelangrijk - past men ook in het team, nemen we daar nog even de tijd voor.
  We stellen voor dat de beide aftredende bestuursleden, Jetske Zijlstra en Luc Tuinstra nog 1 jaar als interim doorgaan en tijdens de voorjaarsvergadering van 2025 afzwaaien. We hopen de komende periode voldoende capabele mensen te vinden om dan het stokje over te nemen.
  Voorstel:

Lucas Tuinstra: interim voorzitter en secretaris (aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar))
Antal Vellema: penningmeester (aftredend en niet herkiesbaar)
Jetske Zijlstra: algemeen lid / ledenadministratie (aftredend en voor 1 jaar herkiesbaar)

Het bestuur stelt voor te benoemen:
Albert Sikkema (algemeen lid) en Andre Douma (algemeen lid)

 1. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 2. Sluiting vergadering.

1000 ste aankomst 2023: Lucie en Robertino Nisser

Onlangs konden we in de haven de 1000ste aankomst verwelkomen. Dit jaar een week eerder dan vorig jaar. Bijna traditiegetrouw krijgen de gasten uit handen van Geesje Duursma een dinerbon van de De Pleats.
Lucie en Robertino konden die geste zeer waarderen. Ze staan deze week met hun camper in Burgum om hun nieuwe huis hier in gereedheid te brengen. Het stel woont nu nog in Scheveningen, maar verblijft jaarlijks zo’n 6/7 maanden in Spanje en Portugal. Omdat de randstad hen te druk werd zijn ze op zoek gegaan naar iets anders.

Bij toeval (hier kregen ze het snelst een woning toegewezen) zijn ze in Burgum beland.
Ze zijn onder de indruk van wat Burgum zoal te bieden heeft. Lucie: “ Je hoeft eigenlijk niet eens een auto hier, alles is hier in dit dorp voor handen”.

Begin augustus gaan ze verhuizen en verheugen ze zich op het verder verkennen van Burgum en omgeving.

Lees onze berichten ook op facebook en Instagram

Wilt u op de hoogte bijven van onze acviteiten, volg ons dan ook op Facebook en instagram. Regelmatig publiceren wij daar nieuws en wetenswaardigheden over onze vereniging en jachthaven.

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057539976265
Instagram:
jachthaven_burgum

Hieronder nog een aardige drone impressie (van enkele jaren geleden) van onze haven.

 

Gerben van Houten nieuwe havenmeester

De Eastermarder Gerben van Houten is dit jaar aangesteld als nieuwe havenmeester bij de jachthaven in Burgum.
"We zijn blij dat we deze ervaren senior hebben kunnen vastleggen", aldus bestuurslid Luc Tuinstra.
Gerben heeft ervaring als havenmeester in Grou en Leeuwarden en kent ‘de klappen van de zweep’.
Wij wensen hem een fijne tijd in onze smûke haven.

Ledenvergadering in teken van Duurzaam Varen

De ledenvergadering van WSV Bergumermeer stond donderdagavond 1 december in het teken van Duurzaam Varen. Na de pauze gaven de heren Ale Bok en Gert Colenbrander van de SEFFF een uiteenzetting over de ontwikkelingen op dit gebied. Wat wel duidelijk werd is dat het einde van de fossiele brandstof aanstaande is. De ontwikkeling van andere, minder milieubelastende diesels, gaat snel.

Ook in Friesland zijn er al verschillende tankstations die en alternatief voor de traditionele (fossiele) diesel aanbieden. Maar, kan dat ook in mijn motor, was de prangende vraag van diverse aanwezige dieselgebruikers. Een ieder die meer wil weten over Duurzaam Varen of wil uitrekenen wat zijn boot nodig heeft wil je elektrisch varen kan terecht op de website van SEFFF. Daar staat ook een rekenhulp waar de eigenschappen van de eigen boot kunnen worden ingevoerd.

De ruim 30 aanwezige leden namen voor de pauze kennis van een aantal mededelingen over de haven en stemden in met een kleine verhoging van de liggeldtarieven. De leden zullen binnenkort het verslag in hun mail ontvangen.

 

Ledenvergadering WSV Bergumermeer: aandacht voor duurzaam varen

Uitnodiging voor de ledenvergadering van WSV Bergumermeer.

Datum      : Donderdag 1 december 2022
Aanvang : 19.30 uur
Locatie     : Glinstra State, Burgum

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 maart 2022. 
 • Tekstueel en vaststellen
 • Naar aanleiding van.
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 • Toezichthouders tijdens winterseizoen
 • Havenmeester 2023
 • Havencommissie:
  • Aanpassingen/aanvullingen havenreglement (ter tafel)
  • Voortgang aanpak kades en steigers
  • Toekomst Jachthavencommissie (JHC)
 1. Begroting 2023 (ter tafel)
 2. Vaststellen tarieven 2023 (ter tafel)
 3. Rondvraag

  Pauze:  20.30 uur
 1. Presentatie over Duurzaam Varen door Ale Bok (SEFFF-voorzitter) en Gert Colenbrander (SEFFF-expert).

Jubileumfeest geslaagd evenement.

In 2020 bestond onze vereniging (WSV Bergumermeer) 100 jaar. Vanwege covid konden we daar toen helaas weinig aan of mee doen. 
Toen zeiden we al: dan vieren we volgend jaar gewoon ons 101 jarig bestaan.
Zaterdag 17 september was het dan eindeljk zover. Ondanks het feit dat de weergoden ons wat minder goed gezind waren (felle buien afgewisseld met flinke droge en zonige perioden) werd het een geslaagd evenement.
Vanaf 14:00 uur werd er gesupt, met een  waterroller over het water 'gelopen', een minitentoonstelling in het havengebouw bekeken, kennis gemaakt met de vrijwilligers (en hun boten) van Oud Varend Hout en konden de jongsten gebruik maken van een opgesteld springkussen.
De dag werd afgesloten met een BBQ die door bijna 120 leden werd bezocht. Deze BBQ werd muzikaal omlijst met een optreden van de Pypkesjongers. 
Hieronder een fotoimpressie van de dag.
 
 
 

Jubileum programma zaterdag 17 september.

14:00 Start van de activiteiten.

14:00 / 15:00 en 16:00, 3 supclinics i.s.m. Suptour Friesland. Er zijn nog plaatsen vrij. Geef u op via deze link
14:00 – 17:00 Springkussen voor de jongsten. Locatie: speelterrein naast havengebouw.
14:00 – 17:00 Waterroller. Altijd al graag over water willen lopen. Dit is uw kans. Aanmelding niet nodig. Locatie: bij de waterplaats.
14:00 – 17:00 Mini tentoonstelling over verleden WSV Bergumermeer. Locatie: havengebouw

14:00 – 17:00 Oud Varend Hout aanwezig met een aantal oude (Bulthuis) zeilboten. Vrijwilligers geven uitleg. 
14:00 – 17:00 Kajuit/steigerverkoop. Leden bieden overtallige watersportartikelen te koop aan vanuit hun boot of op de steiger.
16:30  Start (leden)BBQ en optreden Pypkesjongers.

Vanwege de beperkte parkeerruimte vragen wij u zoveel mogelijk per fiets of lopend te komen. Uiteraad is er op de loswal voldoende parkeergelegenheid als u dat wilt.

Hou er rekening mee dat er een omleiding is. U kunt daardoor niet vanuit de richting gemeentehuis naar de Burgermerdaam. 

Opgave voor barbecue WSV Bergumermeer

Zaterdag 17 september organiseert de vereniging ter gelegenheid van haar 100 jarig bestaan (inmiddels 101) diverse activiteiten bij de haven. Alle leden hebben deze week een brief in de bus waarop de activiteiten staan vermeld.

Afsluitend houden we een ledenbarbecue. Alle deelnemende leden krijgen een GRATIS BBQ pakket . Drankjes zijn voor eigen rekening. Opgave is verplicht. Dat kan middels het strookje in de brief die deze week op de mat valt, maar ook via deze link. Dat is snel en gemakkelijk.